Türk Dili Dergisi

Yayın hayatına 1951 yılının Ekim ayında başlayan Türk Dili, yayın hayatı boyunca ülkemizin sanat, dil, edebiyat ve düşünce hayatının şekillenmesinde belirleyici bir rol üstlenmiş; dil ve edebiyat dergiciliği içerisinde etkili ve önemli bir yere sahip olmuş ve yayın dünyasında kalıcı izler bırakmıştır.

 

Başlangıcından bugüne her ay okuyucusuna ulaşan Türk Dili, alanında yayımlanan en uzun soluklu dergilerin başında gelmektedir.

 

Türk Dili, sayfalarında yer verdiği Türk edebiyatının seçkin yazar ve şairlerinin edebî ürünleri başta olmak üzere Türk dilinin ve edebiyatının her alanı ve sorunuyla ilgili tartışmalar, soruşturmalar ve söyleşilerle; gerek konulu gerek yazar merkezli hazırlanan özel bölüm ve dosyalarla; yayımlandıkları dönemde alanında çoğu ilk olan ve hâlâ aranan özel sayılarla yayıncılığımız ve dergiciliğimiz içerisinde değerli bir yer işgal etmektedir.

 

2015 Yılında Türk Dili Dergisi

Türkçe hassasiyeti olmak kaydıyla her türde edebî eserin yayımlanmasına imkân sağlayan Türk Dili’nde, birçok yazar, şair ve araştırmacı eserlerini, çalışmalarını yayımlama imkânı bulmuş, bunun yanı sıra Türk edebiyatına yeni şair ve yazarların kazandırılmasına da aracılık etmiştir. Hazırlanan özel bölüm ve özel sayılarla bir kaynak eser olma niteliği kazanan Türk Dili’nde 2015 yılı için şu başlıklar altında özel bölümler hazırlanmıştır.

                                   ✔ 759 Mart 2015 : Doğumunun 100. Yılında Haldun TANER

                                   ✔ 761 Mayıs 2015 : Edebiyat ve Rüya

                                   ✔ 763 Temmuz 2015 : Ölümünün 50. Yılında Refik Halid KARAY

Türk Dili’nin yıllardır tekrar tekrar baskılarının yapıldığı özel sayılara bu yıl bir yenisi daha eklenmiştir. Prof. Dr. Mehmet NARLI ve Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu editörlüğünde uzun bir zaman ve uğraş sonucunda hazırlanan 527 sayfalık Dilin Perdeleri Özel Sayısı kasım-aralık sayısı olarak hazırlanmıştır.

Türk Dili’nde öykülerin, şiirlerin, günlük ve deneme türlerine ait örneklerin, çeşitli konular üzerine hazırlanmış yazıların yanı sıra her sayıda artık bir gelenek hâline gelmiş söyleşilere de yer verilmiştir. Türk edebiyatında seçkin bir yere sahip şair ve yazarlarla yapılan söyleşiler derginin güncelle olan bağını güçlendirirken okurların birçok konuda istifade edebileceği bilgiler de sunmaktadır. Bu amaçla 2015 yılı içinde birçok kişiyle söyleşi yapılmıştır. Bu yıl kendisiyle söyleşi yapılan şair ve yazarlar şunlardır:

                                   ✔ Necati MERT ile öykü üzerine

                                   ✔ Sevinç ÇOKUM ile romanları üzerine

                                   ✔ İbrahim YILDIRIM ile romanları üzerine

                                   ✔ Murat GÜLSOY ile romanları üzerine

                                   ✔ Mustafa AYDOĞAN ile yazma serüveni ve şiirleri üzerine

                                   ✔ Handan İNCİ ile Kitapları üzerine

                                   ✔ Hayriye ÜNAL ile eleştiri üzerine

                                   ✔ Murat YALÇIN ile kitapları üzerine

                                   ✔ Ahmet Güner SAYAR ile Abbas SAYAR üzerine

                                   ✔ Hicabi KIRLANGIÇ ile şiirleri üzerine

                                   ✔ Orhan OKAY ile kitapları üzerine

                                   ✔ Cevdet KARAL ile şiir üzerine

 

Türk Dili’nde bir başka gelenek hâline gelmiş uygulama da okuyucu ve araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan dizin çalışmasıdır. 2015 yılı için yılda iki kez olmak üzere haziran ve aralık aylarında 6 aylık dizin hazırlanmıştır.

 

Türk Dili Sosyal Medya :

twitter.com/@turkdilidergisi         

facebook.com/turkdili