Örneklerle Türk Şiir Bilgisi

Armağanı olduğu dergi: Türk Dili Dergisi

Eser, divan şiiri ve halk şiiri ile ilgili derlenmiş bir seçki kitabıdır. Kitap, Türk şiirinin ölçü, uyak, biçim gibi dış yapısıyla ilgili konularıyla birlikte; iç yapısını oluşturan söz sanatlarını da ele alarak, bunlara ilişkin tanımlar vermiştir. Kurallar, ölçü kalıpları, nazım biçimleri ve türleri, söz sanatları birer örnekle açıklanmıştır. Kitabın başındaki “Ön Söz”den sonra konular üç bölüm altında toplanmıştır: 1. bölümde: “Ölçüler ve Uyak”, 2. bölümde: “Nazım Biçimleri ve Türleri”, 3. bölümde de “Söz Sanatları” açıklanmıştır. Kitabın sonunda bir “Kaynakça” ve “Terimler ve Şairler Dizini” bulunmaktadır.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız...Üyeliğiniz var ise giriş yapmak için tıklayınız...

Ömer Seyfettin Bütün Nesirleri

Armağanı olduğu dergi: Türk Dili Dergisi

Eserde, birçok metnin ilk yayın yeri bilgisine ulaşılmış ve dolayısıyla önceki külliyatlardaki kronolojik sırası değiştirilmiştir. Hiçbir kaynağa girmemiş 30 kalem tercümesi, ilk defa bu çalışmada gün ışığına çıkarılmıştır.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız...Üyeliğiniz var ise giriş yapmak için tıklayınız...

Türkçe Sözlük

Armağanı olduğu dergi: Türk Dili Dergisi

Türk Dil Kurumu’nun 11. baskıya ulaşan “Türkçe Sözlük” adlı bu eseri altmış beş yıllık bir geleneğin ürünü olarak dilimizin en kapsamlı ve en yetkin sözlüğüdür. Sözlük; söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 122.423 söz varlığına sahiptir. Sözlükte 77005 madde başı ve 15.287 madde içi olmak üzere toplam 92.292 söz bulunmaktadır. Türk edebiyatından seçilmiş 34.664 örnek cümleyle sözcüklerin tanıtlandığı bu sözlüğün toplam metni ise 1.454.903’e erişmektedir. “Türkçe Sözlük”’ün bu baskısında Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük veritabanına anlam ve örnek eklenmesi için yazar ve şairlerin eserlerinin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla oluşturulan derlem (corpus)’den ilk defa yararlanılmıştır. Eserin giriş bölümünde sözlükçülük kavramları ve terimlerine, ilk sözlüklerden günümüze kadar olan sözlüklere, Türklerdeki sözlükçülük faaliyetlerine ve “Türkçe Sözlük”’ün önceki baskılarına değinilmiş ve sözlüğün kullanımına, sözlükteki madde düzenine, sözlükte kullanılan kısaltma ve işaretlere dair açıklamalar yapılmış ve çeviri yazı alfabesi eklenmiştir. Eserin sonunda ise Türkçe, Yazışmalar gibi başlıklardan meydana gelen Ek Bilgiler bulunmaktadır.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız...Üyeliğiniz var ise giriş yapmak için tıklayınız...